EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE Sp. z o.o.

Ubezpieczenia koordynuje Grupa Kapitałowa WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Grupa Kapitałowa WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (w skład której wchodzi EKU) wraz z PZU S.A. WDB jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Działają wyłącznie w interesie Klienta, który podejmuje z nimi współpracę w ramach obsługi brokerskiej. Duży nacisk kładą  na doskonalenie, dynamizm oraz rozwój. Ichwieloletnie doświadczenie jest gwarancją skuteczności i profesjonalizmu, co w konsekwencji buduje przewagę konkurencyjną.