20210521_121612

Kapituła medalu powołana została uchwałą ZO NSZZ FSG w Białymstoku. Zadaniem kapituły jest kolegialne decydowanie o przyznaniu (nadaniu) medalu w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w działalność statutową NSZZ FSG oraz podejmowanych działań kształtujących prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie pełnionej służby, uposażenia, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny służby.

 

Skład kapituły składa się n/w osób:

kol. Piotr Myszczyński – Przewodniczący

kol. Joanna Anuszkiewicz- Wiceprzewodniczący

kol. Kamila Dziedzicka-Sieńko- Sekretarz

kol. Grzegorz Bułatewicz- Członek

kol. Marek Chmara- Członek

Komu może kapituła nadać medal:

  • członkom NSZZ FSG z minimum 5 letnim stażem w w/w organizacji związkowej oraz pozytywną opinią macierzystego Zarządu.

  • osobom współdziałającym z NSZZ FSG.

Szczegółowe informacje o sposobie nadania medalu zawarte są w regulaminie.