Spływ nurtem Bugu W niedzielę 26 lipca Zarząd Terenowy NSZZ FSG w  Czeremsze zorganizował już kolejny spływ kajakowy na rzececzytaj więcej