W dniu wczorajszym 28.12.2021r.  w godzinach popołudniowych dotarła do nas (jak dotąd najcięższa około 1,5 tony) przesyłka dla funkcjonariuszy strzegących naszych granic. Dostarczyli ją niezawodni związkowcy z karpackiego OSG w osobach- przewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Dariusz Żabiński oraz kol. Rafał Skraba. Jest to ponad 100 paczek świątecznych, ponad 2000 butelek wody oraz świąteczne kartki od dzieci z gminy Rabki Zdrój oraz gminy Spytkowice. 

Funkcjonariusze i żołnierze, którzy strzegą naszej Ojczyzny otrzymali (złożone na nasze ręce) pisemne słowa podziękowania i wyrazy wsparcia od Burmistrza Rabki-Zdrój p. mgr Leszka Świdra oraz przedstawicieli gm. Spytkowice Wójta p. mgr Ryszarda Popanek, Przewodniczącego Rady Gminy p. Józefa Kościelniaka oraz Sołtys Wsi p. Władysława Faltyn. 

Dziękujemy druhom OSP z tych gmin, a szczególnie koordynatorowi a zarazem pomysłodawcy druhowi p. Jackowi Klinowskiemu. Dziękujemy również Zarządowi Oddziałowemu NSZZ przy Karpackim OSG za przekazanie wody, którą po atrakcyjnych cena udało się zakupić w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów S.A.