Przedstawiamy Państwu nową odsłonę programu ubezpieczeniowego STRAŻ GRANICZNA 2022. Program skierowany jest do funkcjonariuszy, pracowników cywilnych ich małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci. Propozycja Przygotowana jest we współpracy z WDB SA.

Od 01.03.2022r. uruchamiany jest nowy program grupowego ubezpieczenia PZU Życie  przygotowany przez PZU Życie S.A. we współpracy z WDB S.A.  

Osoby, które chcą przystąpić od 1.03.2022r. do nowego programu  – zobowiązane są złożyć deklaracje w Sekcji Rachuby i Płac POSG do dnia

 – 21.02.2022 – PRACOWNICY CYWILNI

– 23.02.2022 – FUNKCJONARIUSZE

Deklaracje złożone w okresie 24.02.2022 – 25.03.2022 będą obowiązywały od 01.04.2022r.

Deklaracje złożone w okresie 26.03.2022 – 25.04.2022 będą obowiązywały od 01.05.2022r.

Z dniem 30.04.2022r. obowiązujący aktualnie program ubezpieczenia wygasa.

Jeżeli chcesz przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie i wybierasz tradycyjną formę – deklaracja papierowa, poniżej kilka wskazówek do wypełnienia załączonych druków deklaracji:

– Grupowe ubezpieczenie na życie – załącznik nr 1

  1. Czytelnie wypełniasz pkt I, II i V. W pkt. VI zaznaczasz oświadczenia i podpisujesz deklarację. Ubezpieczony, który posiada partnera życiowego (nieformalny związek; nie mylić z prawowitym małżonkiem/ką) wypełnia również pkt. IV
  2. Jeżeli ubezpieczasz małżonka/partnera życiowego, pełnoletnie dziecko – dajesz im do wypełnienia i podpisu taką samą deklarację przystąpienia. Na deklaracji współubezpieczonego wypełniasz i podpisujesz pkt. VII

– Pakiet INTRO – załącznik nr 2 i 3

  1.  Czytelnie wypełniasz pkt. I,II (tylko składka 7,40) ,III. W pkt. IV składasz podpis pod oświadczeniami.
  2.  Jeżeli ubezpieczasz małżonka/partnera życiowego, dziecko – wypełniasz i dajesz im do podpisu deklarację przystąpienia do ubezpieczenia – załącznik nr 3
  3. Prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje przesyłasz do Sekcji Rachuby i Płac Pion Głównego Księgowego POSG

 

Ważne: Wydrukuj załącznik nr 4 – Wniosek o dokonywanie potrąceń – wypełnij dane (bez numeru polisy i konta), wpisz składkę, podpisz i prześlij wraz z deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia

 

Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w formie elektronicznej:

Osoby posiadające konto w MOJE PZU  dostaną udostępnioną ofertę oraz mail z zaproszeniem. Te osoby deklaracje wypełniają elektronicznie.

 

Osoby nie posiadające konta MOJE PZU proszone o niezwłoczne wypełnienie ankiety ze zgodą na udostępnienie danych do przesłania oferty elektronicznie – Link do formularza:

https://content.pzu.pl/formularz/podlaski-oddzial-sg

 

lub po przez w niebieskim obrazku  z treścią ,,link do ankiety PZU KLIKNIJ”J