Przedstawiamy Państwu nową odsłonę programu ubezpieczeniowego STRAŻ GRANICZNA 2022. Program skierowany jest do funkcjonariuszy, pracowników cywilnych ich małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci. Propozycja Przygotowana jest we współpracy z WDB SA.

  1. Jak przystąpić do ubezpieczenia? – pełna instrukcja zostanie przesłana w najbliższym czasie oddzielnym mailem.
  2. Kto może przystąpić do ubezpieczenia? – funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16. rok życia (pełnoletnie dzieci – 18. rok życia)i nie ukończyli 69. roku życia.
  3. Karencje – brak, w pierwszych 3 miesiącach od uruchomienia danej polisy.
  4. Ochrona dostosowana do potrzeb funkcjonariuszy Straży Granicznej:

Nasza ochrona obejmuje zdarzenia spowodowane:

wypadkiem komunikacyjnym z udziałem pojazdu (z pominięciem definicji „drogi”),

masowymi rozruchami społecznymi – o ile udział w nich wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,

śmiercią w przypadku czynnego udziału w aktach terroru, jeśli udział w nich był związany z wykonywaniem obowiązków służbowych,

rekreacyjnym uprawianiem sportów walki, motorowych, motorowodnych, lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem, który umożliwia oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków na linie (bungee jumping)– w ramach ubezpieczeń dodatkowych: Leczenie szpitalne, Leczenie szpitalne Plus oraz Operacje Chirurgiczne,

pobytem w szpitalu związanym z nerwicą – ponosimy odpowiedzialność do wysokości 2500 zł w roku polisowym.

Zapewniamy wsparcie finansowe w razie oparzenia, złamania kości i trwałego inwalidztwa.

Nasza ochrona obejmuje wypadki: w życiu codziennym (np. pożar, utonięcie, porażenie prądem, wybuch gazu), podczas uprawiania sportu (jogging, jazda na rowerze, gra w piłkę, żeglarstwo, narciarstwo itp.) oraz związane z ruchem drogowym, kolejowym i powietrznym.

Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę, na całym świecie – już od momentu przystąpienia do ubezpieczenia.

  1. Świadczenia zdrowotne:

W ramach dodatkowego ubezpieczenia Leczenie szpitalne oraz Leczenie szpitalne Plus wydłużyliśmy okres odpowiedzialności za pobyt w szpitalu z 90 do 180 dni w roku polisowym.

Aby uzyskać świadczenie za pobyt w szpitalu, hospitalizacja musi trwać min. 1 dzień (jeśli była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem) albo 3 dni (jeśli była spowodowana chorobą).

Nasza ochrona obejmuje wystąpienie u głównego ubezpieczonego jednej z 32 ciężkich chorób, a u małżonka albo partnera życiowego – jednej z 31 ciężkich chorób.

W ramach dodatkowego ubezpieczenia grupowego na wypadek ciężkiej choroby ubezpieczonego, ciężkiej choroby małżonka i ciężkiej choroby dziecka, wprowadziliśmy zmianę rodzaju choroby

z neuroboreliozy na boreliozę.

  1. Dodatkowe korzyści

Zniżka 10% na ubezpieczenia prywatne

Osoby, które przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie, otrzymają 10% zniżki na wybrane ubezpieczenia majątkowe PZU, m.in.: ubezpieczenia komunikacyjne (autocasco, OC posiadaczy pojazdów, minicasco), ubezpieczenia PZU Dom, PZU NNW i PZU Wojażer.