Spływ nurtem Bugu

W niedzielę 26 lipca Zarząd Terenowy NSZZ FSG w  Czeremsze zorganizował już kolejny spływ kajakowy na rzece Bug, w którym udział wzięli funkcjonariusze PSG w Czeremsze wraz z rodzinami. Spływ rozpoczął się o godz.09:00 od miejscowości Niemirów , tuż przy granicy polsko-białoruskiej a zakończyła się w miejscowości Mielnik. Łącznie w spływie kajakowym wzięło udział 46 osób – pasjonatów turystyki wodnej, w tym 15 dzieci. Tegoroczny spływ odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie. Wszyscy uczestnicy raczyli się urokami nadbużańskiego krajobrazu. Trasa spływu liczyła około 15 km. Po zakończonym spływie kajakowym na wszystkich uczestników na terenie ośrodka „ACTIVE Advevture” czkał ciepły posiłek. ZT w Czeremsze składa serdeczne podziękowania ZO NSZZ FSG w Białymstoku za udzielone wsparcie finansowe.