W miniony piątek odbyło się podsumowanie działalności Zarządu Oddziałowego NSZZ w Białymstoku za okres ostatnich dwóch lat. Podczas konferencji zostały przedstawione sprawozdania przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku, wiceprzewodniczącego- skarbnika oraz przewodniczącej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium przedstawicielom Zarządu Oddziałowego. Dodatkowo podczas zebrania poruszono ważne kwestie związane z obecną sytuacją na granicy.

Konferencja była dobrą okazją do podziękowań za pracę na rzecz NSZZ FSG.  Za szczególne zasługi wyróżnieni zostali:

Medalem za zasługi na rzecz NSZZ FSG:

kol. Andrzej Bielec, kol. Joanna Anuszkiewicz, kol. Kamila Dziedzicka- Sieńko, kol. Wioleta Ciereszyńska oraz kol. Tomasz Gołkowski.

Medalem za zasługi na rzecz Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku:

Polski Związek Zawodowy Rolników, Pan Adam Paczóski, Pan Wojciech Krasnodębski, Pan Eugeniusz Muszyc, kol. Maciej Kuszilek, Pan Kamil Panek.

Medalem Pamiątkowym XXX-lecia utworzenia NSZZ FSG :

Kol. Magdalena Miłkowska, kol. Piotr Sawicki, kol. Marek Chmara, kol. Konrad Kiluk, kol. Artur Pawłowski, kol. Krzysztof Capała, kol. Adam Mirończuk oraz kol. Marcin Martyniuk.

Gratulujemy wyróżnionym.