Pierwsze kroki naszych działań były dla nas, oraz osób współpracujących z fundacją czasem wytężonej i dynamicznej pracy, podczas której wspieraliśmy potrzebujących funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czas pandemii covid-19, migracja, wojna na Ukrainie, choroba naszego kolegi. Jednak był to czas nauki i przygotowań do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz naszych funkcjonariuszy.

Dzięki zaangażowaniu sporej ilości osób oraz dalece posuniętej przychylności wiele ciekawych projektów i pomysłów udało się w 100% zrealizować. Co jednak najważniejsze – udało się też realnie pomóc kilkunastu osobom z naszego środowiska funkcjonariuszy, co niezaprzeczalnie stanowi dla nas największy sukces. Finał naszych akcji charytatywnych organizowanych na rzecz naszych funkcjonariuszy i ich bliskich zawsze utwierdzał nas w przekonaniu, że los naszych koleżanek i kolegów nie był i nie jest nikomu obojętny, za co jeszcze raz gorąco dziękujemy!

Siłą każdej organizacji są ludzie, a przez ostatnie 4 lata nie tylko okazjonalnie, lecz również na co dzień mieliśmy nieprawdopodobne szczęście spotykać i współpracować z niezwykłymi ludźmi jakimi są nasi Koledzy-członkowie naszego zespołu Adam POTAPCZYK i Paweł RASIŃSKI. Dzisiaj ze względu na zdrowie i inne plany odeszli z naszej organizacji. Stąd jesteśmy dumni i zaszczyceni, że mieliśmy okazję razem budować nasze struktury , zgłębiać wiedzę i doświadczenia, jak również podejmować działania na rzecz tak szczytnych idei, jakimi jest pomoc funkcjonariuszom Straży Granicznej. Brakuje słów, jakimi mogliśmy wyrazić wdzięczność za to, że zawsze mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Wasze zaangażowanie, entuzjazm oraz głębokie zaufanie w wizję prowadzonej Fundacji, stały się jej solidnym fundamentem, na którym z nowym zespołem będziemy budować kolejne sukcesy .

Dlatego w tym miejscu pragniemy przedstawić nowych członków zarządu fundacji ,,Bezgraniczni”, którzy zostali wybrani przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Białymstoku. Są nimi Agnieszka GAJOWNICZEK oraz Piotr MYSZCZYŃSKI. Od teraz wspólnie będziemy kierować pracami w naszej fundacji. Mamy nadzieję, że już zdobytym doświadczenie i nową energią będziemy realizować główne cele naszej fundacji.

Agnieszka Gajowniczek wraz z mężem
Piotr Myszczyński

Za każdym razem podziękowania i głębokiego szacunku kierujemy również do naszych darczyńców, w tym osób i instytucji wspierających jak również do naszych niezawodnych Partnerów, z którymi rozwijaliśmy wspólną misję, współpracując w głównej mierze na polu wspierania funkcjonariuszy Straży Granicznej. Sprawdzone w służbie i zbudowane za wzajemnym zaufaniu relacje zawsze dawały poczucie, że nie jesteśmy w tym naszym działaniu osamotnieni, a wręcz przeciwnie – łączmy siły dla dobra innych – ludzi kochających Straż Graniczną!