W dniach 23-24 czerwca  odbyła się XV Oddziałowa Konferencja Delegatów NSZZ FSG przy POSG w Białymstoku, na której dokonały się wybory na kolejną kadencję do struktur naszych związków.

Uczestniczyli w niej przewodniczący oraz delegaci ze wszystkich Zarządów Terenowych. 

Na Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy POSG w Białymstoku wybrany został kol. Piotr Baranicz. 

Na wiceprzewodniczących ZO NSZZ FSG  delegaci wybrali: kol. Piotra Myszczyńskiego, kol. Grzegorza Bułatewicza, kol. Eugeniusza Wądołowskiego oraz kol. Emila Czwalińskiego.

Przewodniczącą Oddziałowej Komisji Rewizyjnej została kol. Kamila Dziedzicka- Sieńko, zaś wiceprzewodniczącymi OKR zostali: kol. Wioleta Ciereszyńska, Konrad Kiluk, Joanna Anuszkiewicz oraz Piotr Orysiak. Na konferencji również dokonano wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w połowie lipca tego roku.

Konferencja była okazją do podsumowania mijającej kadencji oraz podejmowanych działań przez dotychczasowe Prezydium Zarządu.

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście wśród których znaleźli się: Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Marcin Kolasa wraz z Wiceprzewodniczącym ZG NSZZ FSG kol. Dariuszem Rubachem, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek wraz z Zastępcami płk SG Andrzejem Stasiulewiczem oraz płk SG Markiem Sochańskim, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych woj. podlaskiego Pan Eugeniusz Muszyc, Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim OSG kol. Maciej Węsierski, Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG kol. Maciej Kuszilek, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego kol. Krzysztof Wierzbicki wraz z wiceprzewodniczącymi, Przewodniczący Zarządu ZZS Florian woj. podlaskiego kol. Leszek Kostro, przedstawiciele PZU Jarosław Kozikowski oraz Joanna Chodynicka, przedstawiciele WDB Radosław Grzęda oraz Marcin Kowalik, szefem regionu Lotos Paliwa Marcin Gerwatowski oraz przedstawiciel Play Kamil Panek.