W dniach 20 – 21.10.2022 roku na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Augustowie zostały zorganizowane warsztaty kynologiczne z wykorzystaniem psów służbowych do ćwiczeń z zakresu pracy węchowej oraz ćwiczeń obronnych. Głównym celem warsztatów było zwiększenie efektywności oraz jakości wykonywanych zadań i obowiązków służbowych, ponadto warsztaty stanowiły czynnik służący integracji, rozwojowi współpracy i wymiany bieżących doświadczeń.

W warsztatach udział wzięli kynolodzy i przewodnicy z psami służbowymi Podlaskiego Oddziału SG, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Nadbużańskiego Oddziału SG. Do udziału w warsztatach zostali także zaproszeni przewodnicy z psami służbowymi Służby Więziennej.  Doskonalenie praktyki w takiej formie odbyło się dzięki wsparciu Zarządu Głównemu NSZZ FSG oraz lokalnym strukturom związkowym.