Rok temu jako członkowie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku zainicjowaliśmy nowy projekt, w którym założyliśmy, że co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia będziemy wyszukiwać osoby z naszego mundurowego środowiska, które z  przyczyn losowych znalazły się  w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy. W tamtym roku pomoc trafiła do Pana Włodzimierza, któremu podarowaliśmy telewizor. Dziś swoją pomoc skierowaliśmy do Pana Jerzego Pawluczuka- kapitana Straży Granicznej, który ze służby odszedł w 1999r. (z przyczyn zdrowotnych). Obecnie koszty leczenia i rehabilitacji pana Jerzego z trudnością pokrywane są z otrzymywanej emerytury, dlatego jak dowiedzieliśmy się o sytuacji naszego mundurowego kolegi, postanowiliśmy pomóc bez wahania. Po szybkim rozpoznaniu u zainteresowanego ustaliliśmy, że jest potrzeba zakupu kuchenki gazowo-elektrycznej. Dzisiaj w imieniu całego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku przekazaliśmy potrzebny sprzęt. Możemy już śmiało powiedzieć, że nasza ,,szlachetna paczka” stała się związkową tradycją. Dziękujemy również Panu Marianowi Orysiakowi, który z zegarmistrzowską precyzją potrafi wskazać osoby z naszego środowiska będące w potrzebie. I pamiętajmy, że „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer).

P_20231220_113420_1