W Placówce SG w Szudziałowie, po godz. 11.00, odbył się dziś briefing prasowy, dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. – Scenariusz niestety powtarza się każdej nocy – agresywne zachowania, rzucanie kamieniami, kłodami, kawałkami drewna, stroboskopy, aby oślepić funkcjonariuszy i żołnierzy ochraniających granicę naszego państwa – powiedziała rzecznik komendanta Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz, odnosząc się do prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.- Morale funkcjonariuszy SG, żołnierzy, pełniących służbę na granicy jest wysokie. Wiedzą jak ważne zadanie stoi przed nimi – dodała por. SG A. Michalska rzecznik Komendanta Głównego SG. Głos zabrał też oficer prasowy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej mjr Marek Nabzdyjak: – Żołnierze mają pełne wyżywienie, otrzymują wszystkie niezbędne posiłki. Te posiłki są wzmocnione. Wszelkie informacje, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, że żołnierze są głodni, albo brakuje im żywności są to informacje nieprawdziwe. Policja: – Minionej doby zatrzymaliśmy na tym terenie (przygranicznym – red.) jednego przemytnika, który oczekiwał na osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Łącznie od sierpnia zatrzymaliśmy takich przemytników 311 – poinformował rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka.

źródło: https://www.facebook.com/STRAZGRANICZNA/posts/266945208794730