W dniu dzisiejszym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie oraz na podstawie art. 53 ustawy o Straży Granicznej nadał stopnie generalskie czterem oficerom Straży Granicznej. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 11 listopada 2021 r.  

Pan Andrzej Jakubaszek od wielu lat zajmuje się problematyką nielegalnej migracji jako ekspert w tej dziedzinie. W latach 1999-2001 był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Urzędzie do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 2001 r. w Komendzie Głównej SG. Na początku pełnił ją w Zarządzie Kontroli Ruchu Granicznego, następnie w Zarządzie Operacyjno-Śledczym, a przez ostatnie 10 lat na stanowisku dyrektora w Zarządzie do Spraw Cudzoziemców. Od 2021r. został mianowany na Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Gratulację od Zarządu NSZZ FSG przy POSG i życzymy dalszej owocnej współpracy na rzecz dobra funkcjonariuszy SG oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.